Ügyfélkapcsolati nyilatkozat

Mindenkori elsődleges célunk, hogy tevékenységünk Ügyfeleink megelégedésére szolgáljon, aminek elengedhetetlen feltétele,
hogy eleget tegyünk a jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettségeinknek, Ügyfeleink pedig ezen információk ismeretében
hozhassák meg felelősségteljes döntéseiket.
Társaságunk (OVB Vermögensberatung Általános Biztosítási és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság) tájékoztatási
kötelezettsége egyrészről a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (továbbiakban: Bit.) 378. §-ban,
másrészről a pénzügyi szolgáltatást közvetítő előzetes tájékoztatási kötelezettségeinek általános szabályairól szóló 53/2016
(XII.21.) NGM rendelet 2. §-ban foglalt rendelkezéseken alapul. A személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatás az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletén, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvényen alapul.

Tájékoztatás a többes ügynök és az általa megbízott közvetítő / közvetítői alvállalkozó valamint
természetes személy adatairól

 1. Jogszabályban előírt egyéb tájékoztatások
  Társaságunk a jogszabályban előírt egyéb kötelező tájékoztatásokat a magyar nyelvű „OVB Ügyféltájékoztató” dokumentum jelen
  nyilatkozat megtételével egyidőben történő átadásával, írásbeli formában teljesíti.
  Az „OVB Ügyféltájékoztató” dokumentum jelen nyilatkozat megtételével egyidőben átadott szövege elektronikus formában
  elérhető a nyomtatvany.ovb.hu honlapon az „Ügyféltájékoztató” kategóriában, az „Ügyféltájékoztató – Biztosítás- és Pénzügyi
  közvetítői” elnevezésű dokumentum e nyilatkozat keltének megfelelő időállapotú verziójának kiválasztásával.
 2. Tájékoztatás személyes adatok kezeléséről
  Társaságunk a személyes adatok kezelésére vonatkozó, keltezés napján hatályos tájékoztatást – az Ügyfél választásától függően –
  a magyar nyelvű „OVB Adatkezelési Tájékoztató” dokumentum írásban történő átadásával, vagy más módon (a Tájékoztató
  elektronikus úton való hozzáférhetővé tételével) teljesíti.
  Az „OVB Adatkezelési Tájékoztató” dokumentum jelen nyilatkozat megtételével egyidőben, írásban átadott, vagy más módon
  (elektronikus úton) hozzáférhetővé tett szövege elektronikus formában elérhető a nyomtatvany.ovb.hu honlapon az „Adatkezelési
  Tájékoztató” kategóriában, az „OVB Adatkezelési Tájékoztató” elnevezésű dokumentum e nyilatkozat keltének megfelelő
  időállapotú verziójának kiválasztásával.
  Alulírott Ügyfél jelen nyilatkozat megtételével elismerem, hogy:
  a magyar nyelvű „OVB Adatkezelési Tájékoztató” dokumentum – választásomtól függően – részemre írásbeli formában,
  vagy más módon (elektronikus úton való hozzáféréssel) átadásra került, továbbá annak honlapon való elérhetőségéről
  tájékoztatást kaptam, a dokumentum tartalmát (ideértve különösen az adatkezelések jogalapját, célját, időtartamát,
  jogaimról szóló tájékoztatást, stb.) megismertem és elfogadom. Nyilatkozom, hogy az elemzés során általam önkéntesen
  rendelkezésre bocsátott adatok pontosan kerültek rögzítésre.
  az elemzést végző közvetítő az 1. pont szerinti felügyeleti regisztrációját igazolta, biztosításközvetítői igazolványát
  bemutatta, továbbá a magyar nyelvű „OVB Ügyféltájékoztató” dokumentum részemre bizonyítható és azonosítható módon,
  írásbeli formában és díjmentesen átadásra került és annak honlapon való elérhetőségéről tájékoztatást kaptam, a
  dokumentum tartalmát megismertem és tudomásul vettem. Kijelentem, hogy az „OVB Ügyféltájékoztató” tartalma
  számomra világos, pontos, közérthető, egyértelmű, nem félrevezető, tisztességes és részletes.